Számítógép használatára vonatkozó szabályok

 

 

A könyvtár számítógépeinek beszerzését a Soros Alapítvány és az Informatikai Kormánybiztosság (IHM) támogatta. A könyvtár Internet vonala a magyar akadémiai hálózat (Hungarnet, HBONE) része. Az Internet használatát a Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Program (NIIF) finanszírozza, továbbá Kisvárda város Önkormányzata hozzájárul a fenntatáshoz.

 

A számítógép használatra beiratkozott könyvtári tag a következő szolgáltatásokat igényelheti

 

Ø       ­          Internet elérés,

Ø       ­          Elektronikus levelezés,

Ø       ­          Szövegszerkesztés,

Ø       ­          Táblázatkezelő használata,

Ø       ­          Prezentáció készítés,

Ø       ­          Multimédia használata,

Ø       ­          Könyvtári adatbázisok, CD-ROM-ok használata (külön kérés alapján),

Ø       ­          Nyomtatás (külön kérés alapján),

Ø       ­          Mágneslemezre másolás (helyi floppy használatával)

Ø       ­          Megrendelés alapján történő információkeresés, megbeszélt időpontra, a könyvtár elektronikus és nyomtatott forrásaira támaszkodva.

 

A hálózat zavartalan működése és a támogatások megtartása közös érdekünk. Azért, hogy a szolgáltatásokat mindenki egyenlő eséllyel vehesse igénybe, a következő szabályokat kell betartani:

 

 1. Könyvtárunkban a számítógépek használata díjtalan az érvényes olvasójeggyel rendelkező olvasók számára. Érvényes beiratkozással nem rendelkezők számára napijegy vásárlása kötelező.
 2. Géphasználatot a könyvtárosok által biztosított regisztráció után lehet megkezdeni.
 3. A könyvtári tag minden alkalommal fél órára foglalhatja le a számítógépet. Indokolt esetben a géphasználati idő meghosszabbítható, ha más felhasználó nem várakozik arra a számítógépre, vagy szolgáltatásra, illetve arra a z ügyeletes könyvtáros engedélyt ad.
 4. A számítógépek be- és kikapcsolását, valamint a külön igényelt alkalmazások indítását csak a könyvtárosok végezhetik.
 5. A számítógépekre tilos magánjellegű programokat, játékprogramokat telepíteni!
 6. Óvjunk mindenkit a vírusoktól! Ennek érdekében saját floppy vagy CD-ROM használata nem engedélyezett. Pendrive használata csak a könyvtáros külön engedélyével vehető igénybe
 7. A dokumentumok, programok kinyomtatását a könyvtáros engedélyével végezhetők a Könyvtárhasználati díjtételekben rögzítettek alapján térítés ellenében.
 8. A számítógépben, vagy programban kárt okozó felhasználó anyagi és büntetőjogi felelősséggel tartozik.
 9. A számítógépek elsősorban az Internet elérését hivatottak szolgálni.
 10. Magánjellegű levelezésre (e-mail) külön postafiókot a könyvtár nem biztosít.
 11. Aki a Hungarnet hálózaton keresztül más hálózatba átlép, idegen szolgáltatót vesz igénybe, ezért az idegen hálózatra érvényes szabályokat is köteles betartani!

 

 

A hálózat használata során tilosak az alábbi tevékenységek:

 

 1. az érvényes magyar törvényekbe ütköző cselekmények, ideértve a következőket, de nem korlátozódva ezekre:
 2. a számítógépek beállításainak megváltoztatása,
 3. mások személyiségi jogainak megsértése;
 4. másokra nézve sértő, mások vallási, etnikai, politikai vagy más jellegű érzékenységét sértő, másokat zaklató tevékenység, (pl. pornográf anyagok használata, közzététele; kéretlen levelek),
 5. a szerzői jogok megsértése;
 6. software szándékos és tudatos illegális terjesztése;
 7. tiltott haszonszerzésre irányuló tevékenység (pl. piramis-, pilótajáték);
 8. profitszerzést célzó direkt üzleti célú tevékenység, reklámok terjesztése,
 9. a hálózat erőforrásaihoz, a hálózaton elérhető adatokhoz történő illetéktelen hozzáférés, azok illetéktelen használata, módosítása, megrongálása, megsemmisítésére irányuló tevékenység,
 10. a hálózat biztonságos működését zavaró vagy veszélyeztető információk, programok terjesztése, (pl. vírusok),
 11. a hálózati erőforrások magáncélra való túlzott mértékű használata (. levélbombák, internetet igénybevevő játékok, letöltések).
 12. a Hungarnet hálózat szolgáltatásainak nem Hungarnet intézmények számára való továbbítása.

 

A szabályzat megsértésének gyanúja esetén a hálózat menedzsmentje letilthatja a használatot. A szabályzat szándékos és durva megsértésének következménye a hálózati szolgáltatásokból való ideiglenes vagy végleges kizárás. A szabályzat megsértése visszakereshető és a bekövetkezett károkért az elkövető személyesen felelősségre vonható.

 

Kisvárda, 2006. november 16

.

 

                                                                                           Szivák Gábor

                                                                                                igazgató