Könyvtári Csevegések
Szövegdoboz: Könyvtári fejlesztések Kisvárdán
Könyvtári fejlesztések Kisvárdán


Megyei konzorcium sikere

– A TIOP 1.2.3. 2008-as konstrukcióban támogatott könyvtárak között a Szabolcs–Szatmár–Bereg megyei konzorciumunk pályázatát is megvalósításra alkalmasnak találták a kiírók. A nyíregyházi megyei könyvtár vezetésével konzorciumot alkotó hét könyvtár – kezdte tájékoztatását Szivák Gábor a kisvárdai könyvtár igazgatója – összesen 94.111.040,- forintot nyert a pályázaton. A résztvevő városok Kisvárda, Vásárosnamény, Nyírbátor, Tiszavasvári, Tiszalök, Nagykálló könyvtárai.

Tízmilliós fejlesztés Kisvárdán

–  Kisvárdán a pályázat része egy dinamikus informatikai fejlesztés, 15 db olvasói terminál rendszerbe állítása, új szerver telepítése, wifi szolgáltatás bevezetése, illetve a könyvtári informatikai program frissítése, dinamikus távelérés megteremtése. A már kiépített rendszer 8 MBit/sec hálózattal rendelkezik oda–vissza, illetve belső vezeték nélküli hálózattal működik. Az eddig elvégzett beruházás mintegy 3 és félmillió forintba került. Tovább folytatjuk a megkezdett fejlesztést, olvasóink, a szolgáltatásainkat igénybe vevők maradéktalan kiszolgálása érdekében. A beruházás nagyon időszerű, hiszen a városi könyvtárakban a számítástechnikai eszközök igencsak elavultak, alkalmatlanok korszerű könyvtári szolgáltatások nyújtására – mondta befejezésül Szivák Gábor igazgató.

                                                                                                                                                                                          - Vincze Péter –

                                                                                                                                                                                           Forrás: SZON

Igazán sikeresen zárta az elmúlt, 2009–es évet a Városi Könyvtár Kisvárdán.

Szivák Gábor igazgatótól megtudtuk, hogy az elmúlt évben több mint 25 ezer személyes használója volt a könyvtárnak.

Az internet szálágáltatást –a web–lap látogatást, 32 ezren vették igénybe. Jelenleg 4420 olvasót regisztráltak. A közel 120 ezer dokumentummal rendelkezik a könyvtár. Az elmúlt évben 129 rendezvény volt a könyvtár falai között. Ezek a rendezvények, mint, a Könyvtári Csevegés, a NAVA Filmklub, valamint a különböző kiállítások igen közkedveltek a városban, a térségben.

A kisvárdai Városi Könyvtárban az idei esztendőben jelentős informatikai fejlesztés zajlik a TIOP 1.2.3. projekt keretében. Mint arról korábban beszámoltunk első lépésként 15 db korszerű számítógép került beszerzésre, az olvasók, könyvtárhasználók megelégedésre, hiszen jelentősen megnövekedett a könyvtár internet szolgáltatását igénybe vevők száma.

A napokban fejeződött be a projekt második ütemének lezárása, számolt be a fejlesztésekről Szivák Gábor igazgató bemutató keretében, november 11-én, a kisvárdai Városi Könyvtárban. A közel három millió fejlesztés eredményeképpen korszerű szerver szolgálja a könyvtári rendszer megújítását. A megyei helyismereti katalógus,

illetve a digitális szolgáltatás és az olvasók hatékonyabb ellátása érdekében egy multifunkcionális A3-as szkenner nyomtatót vásárolt a könyvtár, míg a könyvtári programok színvonalának emelése, illetve képzések és oktatási tevékenység biztosítására egy digitális tábla áll mostantól a könyvtár rendelkezésére.

 

ELINDULT A „TUDÁSDEPÓ EXPRESSZ”

SZ. – SZ. – B. MEGYÉBEN

TIOP és TÁMOP a megye könyvtári fejlesztésében

 

Napjainkra a könyvtárak visszavonhatatlanul az élethosszig tartó tanulás tevékeny és megkerülhetetlen részesei lettek.

A könyvtárak szerepének további növelésére az élethosszig tartó tanulásban soha nem látott lehetőségek nyílnak a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által hirdetett TIOP és TÁMOP programok segítségével. A digitális tartalmak mennyiségi növelése, valamint országos szinten megtervezett kezelése (metaadatolás, tárolás, megőrzés és szolgáltatás) az oktatás számára is kimeríthetetlen tartalombázist jelentene.

 

A könyvtári hálózatok összekapcsolása, informatikai rendszerek fejlesztése, elektronikus és mozgó könyvtár létrehozása – többek között ezekre a beruházásokra nyílik lehetőség abból a mintegy 2,2 milliárd forintból, amelyre a könyvtárak pályázhatnak a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében. A pénzből több mint 200 könyvtár szolgáltatásainak összehangolt informatikai fejlesztésére nyílik lehetőség.

 

Örömünkre szolgál, hogy a TIOP 1.2.3. 2008-as konstrukcióban támogatott könyvtárak között a Szabolcs - Szatmár – Bereg megyei konzorciumunk pályázatát is megvalósításra alkalmasnak találták a kiírók.

 

A nyíregyházi megyei könyvtár vezetésével konzorciumot alkotó hét könyvtár összesen 94.111.040,- forintot nyert a pályázaton. A résztvevő városok Kisvárda, Vásárosnamény, Nyírbátor, Tiszavasvári, Tiszalök, Nagykálló könyvtáraiban, s természetesen a megyei könyvtárban, az elnyert összegből a számítógépes géppark korszerűsítése, bővítése, (41,8 millió) illetve egységes integrált könyvtári szoftver beszerzése (31,8 millió) és alkalmazása valósulhat meg.

A projekt összköltsége az egyes könyvtárak vonatkozásában az alábbiak szerint alakul:

 

Könyvtár neve

Támogatás összege

Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár

40 708 720

Balázs József Városi Könyvtár, Vásárosnamény

6 508 640

Ratkó József Városi Könyvtár, Nagykálló

8 583 520

Nyírbátor Város Önkormányzata

8 698 440

Városi Könyvtár, Kisvárda

10 873 040

Művelődési Központ és Könyvtár, Tiszavasvári

11 629 040

Városi Könyvtár és Művelődési Ház, Tiszalök

7 109 640

Összesen

94 111 040

 

A beruházás nagyon időszerű, hiszen a városi könyvtárakban a számítástechnikai eszközök igencsak elavultak, alkalmatlanok korszerű könyvtári szolgáltatások nyújtására, s a megyei könyvtár viszonylag fiatal gépparkja is rászorul a cserére, bővítésre.

A pályázat megvalósítása során a könyvtárakban a használók számára fenntartott, Internet-elérést biztosító számítógépek száma 110 géppel bővül, a könyvtári rendszer működését 22, a támogatásból beszerzett illetve bővített számítógép biztosítja majd.

Az eszközpark fejlesztésén túl a pályázatban vállaltuk, hogy a jelenlegi Slib integrált rendszert lecseréljük egy olyan együttműködésen alapuló közösen alkalmazott korszerű, felhasználóbarát integrált rendszerre, amely képes közös felületen való kereshetőség biztosítására, megteremtheti a feltételeit a régóta tervezett közös helyismereti adatbázis létrehozásának.

Az olvasói szokások változásával megfigyelhető, hogy az utóbbi években jelentősen növekedett a távhasználatok száma, az olvasók egyre inkább előnyben részesítik, az otthonról is elérhető könyvtári szolgáltatásokat.  Éppen ezt az igényt szolgálnák a technikai beszerzések, melynek segítségével a könyvtár állománya és más szolgáltatások is elérhetővé válnak a világhálón. A fejlesztés Web alapú szolgáltatások bevezetésének feltételeit is megteremti, a használó központúság elvének érvényesítésével földrajzi helytől, könyvtári épülettől, nyitvatartási időtől független hozzáférést kívánunk biztosítani Nyíregyháza és a megye vagy a világ bármely részéről az általunk feltárt és közzétett információt keresőknek.

 

A pályázók számára előírt feladatok közt szerepelt az is, hogy az infrastruktúrafejlesztéssel speciális könyvtári szolgáltatásokat alakítsanak ki a fogyatékkal élőknek, ezzel növelve az esélyegyenlőséget (Braille nyomtatók, képernyőolvasó szoftverek, felolvasó készülékek, hangerősítő rendszer kialakítása) a hagyományos és az on-line könyvtári szolgáltatások igénybevételével. A fejlesztéssel, a fogyatékkal élők számára sokrétűbb könyvtári szolgáltatást tudunk nyújtani, mellyel segítjük az esélyegyenlőség érvényesülését.

 

A TIOP-1.2.3. pályázatunk támogatási szerződése szeptemberben már aláírásra került, s a fejlesztések eredménye egy év múlva már láthatóvá válik.

 

A fentiekben leírt megvalósuló TIOP-os infrastruktúrafejlesztésre épülő TÁMOP 3.2.4. konstrukcióra benyújtott pályázatunk sajnos forráshiány miatt elutasításra került, de mivel a pályázatban megfogalmazott célok, fejlesztésre irányuló törekvéseink megfeleltek az elvárásoknak a pályázatot tartaléklistára helyezték.

Ennek lényege az, hogy amennyiben a támogatási keret bővítésére sor kerül a pályázatunk támogatásban részesülhet, így meg tudjuk valósítani azokat az elképzeléseinket.

Célunk a hatékony együttműködésen alapuló a könyvtárhasználók igényeinek hatékonyabb kielégítését célzó szolgáltatásfejlesztés. Néhány fejlesztési terveink közül:

Megyei helyismereti és helytörténeti anyagok digitális repozitóriumának létrehozása

eLearning portál fejlesztése, távoktatás megszervezése

Olvasáskultúra fejlesztése a hátrányos helyzetűek körében

Akkreditált könyvtárszakmai képzése lebonyolítása

 

Bízunk benne, hogy az említett fejlesztési elképzeléseink megvalósítása a megye könyvtári helyzetében jelentős pozitív irányú változásokat eredményez. Ehhez az együttműködő könyvtárakkal való közös gondolkodás, az intézmények között meglévő támogató partneri kapcsolat nyújt garanciát.

 

                                                                                                                     Gosztonyi Enikő