Médiaterem

Részlegvezető:

Csonka László

Zenemű- és médiatár

Az 1952-ben alapított könyvtár Kisvárda legmeghatározóbb kulturális intézménye, amely több mint 109 ezer dokumentummal rendelkezik. Jelenlegi helyén, egy teljesen felújított és kibővített műemléképületben, a város szívében 1990 óta működik. Az intézmény fenntartója: Kisvárda Város Önkormányzata.

Zenemű- és Hangtár

A kisvárdai Városi Könyvtár Zenemű- és Hangtára tematikus külön gyűjtemény, s ennek értelmében a zenével kapcsolatos összes dokumentumot itt gyűjtjük. Ezek a dokumentumtípusok a következők:

 
 • Zenei szakkönyv
 • Zenei folyóirat
 • Hangdokumentumok (CD, MP3, hangkazetta, bakelitlemez)
 • Videofelvétel (VHS, DVD)
 • Elektronikus dokumentum (CD-ROM)

Szolgáltatásaink:

Tájékoztatás Részlegünk használatáról, dokumentumairól és szolgáltatásairól nem csak hagyományos formában, hanem telefonon, e-mailben, honlapunkon is tájékoztatunk. Könyvtárunk weboldala online kapu a gyűjteményünkhöz, gyorsabb hozzáférést biztosít a speciális információhoz valamennyi felhasználó számára, és válik ezáltal felbecsülhetetlen értékűvé a távoli területeken élők és a mozgásukban korlátozottak számára is. A szakirodalmi szolgáltatások alapja tájékoztatási apparátusunk, a szakkönyvek, az audio dokumentumok és hangfelvételek formai és tartalmi feltárását magába foglaló visszakereső eszközök, a katalógusok. Ezek a következők:

 
 • szerző és cím betűrendes keresztkatalógus
 • ének és zenekarok katalógusa
 • hangszeres közreműködők katalógusa
 • énekes közreműködők katalógusa
 • karmesterek katalógusa
 • prózai előadók katalógusa
 • sorozati katalógus
 • gyártási szám katalógus
 • ETO szakrendi katalógus

 

2006-ban könyvtárunk áttért az S-LIB nevű integrált könyvtári adatbázis használatára..... A referensz állományunk magas színvonalú, a helyi igények kielégítésére legtöbbször elegendő. Megnőtt a szakirányú kérdések száma, ha tájékoztatási apparátusunk nem elegendő megoldásukhoz, biztosítjuk más könyvtárak állományának, illetve adatbázisainak elérését.

Vállalunk:

 
 • irodalomkutatást
 • műsor-összeállítást (iskolai ünnepség, farsang, évfordulók, színházi előadások, családi ünnepek, stb.)
 • Kiállítás (különféle évfordulók alkalmából)
 • Zenei vetélkedők készítése és lebonyolítása
 • Könyvtárhasználati foglalkozások tartása (gimnáziumok, ált. iskolák, stb.)
 • Mesehallgatás óvodáskorúaknak

Aktív szakirodalmi szolgáltatásaink közül kiemelkedő az ajánló jegyzékek megjelentetése nyomtatásban, melyeket szeretnénk honlapunkon is olvashatóvá tenni. A jegyzékek összeállításának kezdeti legfőbb oka a pedagógusok igénye volt: az iskolai ünnepek idején, évnyitó, ballagás előtt megrohantak minket az alkalomhoz illő zenéért. Munkánk megkönnyítése érdekében összegyűjtöttük az adott alkalomhoz kapcsolódó, zenei részlegünkben megtalálható hangfelvételeket, majd ajánló jegyzékben tettük közzé, s adtuk a pedagógusok kezébe. Nagy népszerűségnek örvendenek e hasznos kiadványok. Jelenleg többek közt az alábbi témakörökben szerkesztettünk ajánló jegyzéket:

 

Nemzeti ünnepek és évfordulók: Március 15., Október 6., Október 23., Augusztus 20.

 • Iskolai események: Tanévnyitó-Tanévzáró, Pedagógus nap, Madarak és fák napja, Tornavizsga, Szalagavató, Ballagás
 • Családi- és társadalmi ünnepek: Anyák napja, Esküvő, Születésnap, Gyász a zenében
 • Jeles napok: Karácsony, Farsang, Húsvét

   

  Helyben használat: A zenei részlegben lehetőség van valamennyi dokumentum helyben használatára, a könyvtár beiratkozott olvasói számára. Nemcsak a nyomtatott dokumentumok (könyvek, folyóiratok) olvasására, hanem a hangdokumentumok helyben hallgatására, illetve a videó dokumentumok megtekintésére is. A Zenemű- és Hangtárban egyszerre 5 féle (3 lemezjátszó, 2 CD-lejátszó) hangdokumentumot hallgathat 6 fő, fejhallgató segítségével. Az Informatikai és Hírközlési Minisztérium támogatásával könyvtárunkban ….......-tól kezdődően eMagyarország pont működik, mely közösségi internet-hozzáférési pontként minden olvasónk számára biztosítja a világháló elérését, számítógépes alkalmazások használatát.

   

  Kölcsönzés: A kölcsönzést, mint intézményünk egyik alapvető szolgáltatását csak a beiratkozott olvasók vehetik igénybe. A zenei dokumentumok közül egyenlőre csak a hangos könyveket kölcsönözzük. Bár a szakkönyvek egy része olvasótermi használatra van szétosztva, e tekintetben rugalmasak vagyunk, hétvégére vagy estére ezeket is kölcsönözzük (kivéve 1-2 pótolhatatlan könyvet). Lehetőség van az állományunkban nem található dokumentumokat könyvtárközi kölcsönzés keretében igényelni. Ez a szakkönyveknél és a kottáknál működik is, és természetesen mi is rendelkezésre bocsátjuk állományunkat. A hangdokumentumok és videó dokumentumok könyvtárközi kölcsönzése még nem megoldott.

   

  Másolás: 1999. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról (Szjt.) megszüntetett egy korábban nagy népszerűségnek örvendő szolgáltatást: a hangdokumentumok másolását. Hangdokumentumról a törvény szellemében kizárólag az iskolai oktatást szolgáló célra végzünk másolást. A szerzői jog előírásainak megfelelően végzünk fénymásolást a hagyományos dokumentumokról, illetve nyomtatunk is igény szerint.

   

  Előjegyzés: A szolgáltatások közé sorolnám az előjegyzést is. Az olvasói igények miatt vezettük be az auditív dokumentumok és DVD-k előjegyzését, hiszen így az olvasó biztosabban hozzájut, még ha idővel is, a keresett dokumentumhoz. A zenei dokumentumok feltárása: Az elektronikus információhordozók megjelenésével és a különféle nem hagyományos dokumentumtípusok további bővülésével 1 számítógép került a részlegbe, majd elkezdődött ezek folyamatos feldolgozása, a fent említett S-LIB integrált könyvtári rendszer alkalmazásával.

   

  Internethasználat, fénymásolás: Nyitvatartási időben - napi fél órára – 5+2 gépen kínál a könyvtár Internet- illetve szövegszerkesztő használati lehetőséget az olvasóteremben és az ifjúsági részlegben. Nyomtatásra (csak fekete-fehér) is itt van lehetőség, de CD-írást nem vállalunk. Ezeken a munkaállomásokon érhetők el a közhasznú adatbázisok és a weboldalak meghatározott köre is. Könyvtárunkban 1 fénymásoló áll a szolgáltatást igénylők rendelkezésre, emellett lehetőség van szkennelésre is.

   

  Szociális funkció: Könyvtárunkban a következő szolgáltatásokkal állunk olvasóink rendelkezésre:

 • A A hangoskönyvek 3 fajtájával rendelkezünk mp3, hagyományos és CD formában). A választék folyamatosan bővül, de még mindig nem elégséges. A kölcsönzés mindenkinek ingyenes, a kölcsönzési idő 1 hónap.
 • A hangkazetta hangoskönyvek is kölcsönözhetőek, alkalmanként legfeljebb 6 cím. Sajnos ebben a formátumban elég sok a hiányos, esetleg megrongálódott dokumentum.
 • Hangos folyóirattal nem rendelkezünk, ezek kikölcsönzésére legközelebb a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtárban Nyíregyházán van lehetőség.
 • Multimédia: gyűjteményünk egyaránt tartalmaz komolyzenei válogatásokat, könnyűzenei újdonságokat, mesés-verses-zenés gyermek CD-ket, nyelvi oktató lemezeket. CD-ROM kínálatunk ismeretterjesztő, nyelvtanulást segítő, programokból áll. A videó kazetta állományunk a gyermekmeséken keresztül a kötelező irodalom feldolgozásain, a szórakoztató filmeken át a művészfilmekig terjed. DVD állományunk folyamatosan bővül. Mindezek feldolgozása folyamatban van, kölcsönzésük csak ezután válik lehetővé.
 • Öreg-betűs könyv minimális mennyiségben található csak állományunkban, holott egyre nagyobb az érdeklődés az érintettek részéről.
 • A kint lévő dokumentumokra előjegyzés kérhető és az előjegyzett információhordozó beérkezéséről igény szerint levélben, telefonon, vagy e-mailben értesítjük olvasóinkat. Az eligazodást az olvasóteremben a tájékoztató könyvtáros, a zenei részlegben a zenei könyvtáros könnyíti meg.

 


Felnőtt részlegIfjúsági részleg - Olvasóterem -  Helytörténet - Feldolgozó részleg