Helytörténeti részleg

Könyvtáros:

Néző István

Szolgáltatások:

Tájékoztatás (szóban, írásban, telefonon, e-mail-ben, interneten)
Könyvek, folyóiratok, kéziratok, stb., helyben használata
Mikrofilm olvasása
Szkennelés
Fénymásolás
Adatbázis-elérés biztosítása
Helytörténeti vonatkozású CD-ROM-ok használata
Statisztikai adatszolgáltatás
Bibliográfia készítés
Irodalomkutatás
Helyismereti katalógus használata
Könyvtárhasználati foglalkozás
Helyismereti, honismereti, történelmi vetélkedők készítése és levezetése
Irodalomkutatás (szakdolgozatok készítéséhez, pályamunkákhoz stb.)
A gyűjtemény bemutatása (iskolai és egyéb csoportok fogadása)
Kiállítások szervezése
Sajtócikk-figyelés
Szakdolgozati konzultáció

Gyűjtőkör

Tartalmi elhatárolás szerint a gyűjtőkörbe tartozik minden olyan dokumentum, amely helyi vonatkozású, függetlenül a megjelenés formátumától. A gyűjtés kiterjed a helyi témákat érintő művekre, dokumentumokra, a helyi személyeket, helyi testületeket tárgyaló dokumentumokra, a helyi kiadványokra, a helyi nyomdák termékeire, a helyi szerzők munkáira, stb.
Közigazgatási elhatárolás szerint a "helyi" dokumentumok közé tartoznak az egykori Kisvárdai- és Tiszai járás területére, az abba sorolt településekre vonatkozó anyagok, illetve az egykor Ung megyéhez tartozó helységek közül kettőre.
Földrajzi megközelítésben mondhatjuk, hogy a Rétköz, a Nyírség, Felső-Szabolcs, illetve a megyéből a vonzáskörzetünkbe tartozó településekre vonatkozó adatok, dokumentumok.
Időhatárok nincsenek, nyelvi határok sem, bár az állomány szinte teljes egészében magyar nyelvű.


A gyűjteményben megtalálható dokumentumtípusok

 

 • könyvek
 • időszaki kiadványok (újságok, folyóiratok, értesítők, évkönyvek, stb.)
 • mikrofilmek
 • képes levelezőlapok
 • fényképek
 • kéziratok, szakdolgozatok
 • térképek
 • plakátok
 • aprónyomtatványok (brosúrák, röpiratok, meghívók, hirdetmények stb.)
 • CD-ROM-ok
 • hangzó anyagok
   
 • Könyvek, könyvritkaságok, érdekességek

   

  Gyűjteményünk ritkaságai a helyi nyomdák termékei. Külön említést érdemelnek a szépirodalmi kötetek, az almanachok, a különböző iskolák értesítői


A kurrens sajtótermékek közül elérhetők: napilap (Kelet-Magyarország)
önkormányzati lap (Kisvárda)
megyei szak- és tudományos folyóiratok (Klió, Szabolcs-Szatmár-Beregi Szemle)
helyi hirdetési újságok (Erdős, Nexus)

 

A régi idők kisvárdai sajtójából mikrofilmen olvashatók:

Kisvárdai Lapok (1888-1909)
Felsőszabolcsi Hírlap (1910-1919)
Kisvárda és Vidéke (1906-1912)
Kisvárdai Friss Újság (1911-1912)
Szabolcsi Újság (1912-1916)
Felsőszabolcs (1929-1938)
Felsőszabolcsi Gazda (1937-1944)
Kisvárdai Vidék (1941-1944)
Szabad Nép (1945-1946)

Időszaki kiadványok, mikrofilmek
Az állomány fontos részét képezik az időszaki kiadványok, melyek között éppúgy megtalálhatóak a régi hírlapok, napilapok bekötött példányai, mint napjaink legújabb sajtótermékei.

Képeslapgyűjtemény
A helyismereti gyűjtemény képes levelezőlap-gyűjteménye 280 darabból áll. Igazi ritkaságszámba megy például a legrégebbi, 1899-ből származó képeslap, mivel a magyarországi képeslapkiadás 1896-ban kezdődött. A gyűjtemény jelentős részét alkotják az 1945 előtti képeslapok, köztük nagy számban találhatók a Kisvárdát ábrázoló képek. Felidézik a város egykori arculatát, hangulatát, a középületeket, a szobrokat, a városkép egy-egy jellegzetes, olykor ma már nem is létező részletét. A kisvárdai képeslapok mellett érdekesek, szépek a kisebb települések képes levelezőlapjai is.


Fényképek
A fotógyűjtemény döntő részét a könyvtár munkatársa saját maga fényképezte, pl. utcarészleteket, híres épületeket, műemlékeket, Kisvárdán élő művészek arcképeit, híres egyének síremlékeit, rendezvényeket, stb.

 


Egyéb dokumentumok
Az aprónyomtatványok (plakát, meghívó, szórólap, prospektus, brosúra, stb.) közül számtalan található a gyűjteményben. A helyi témájú kéziratok, szakdolgozatok sok főiskolásnak, egyetemistának adtak ötletet, kiindulópontot. Hangkazettán a könyvtári csevegés c. rendezvénysorozat keretében elhangzott előadásokat őrizzük. Az utóbbi években megjelentek az első helyismereti témát érintő CD-ROM-ok is: pl. katonai felmérések térképe, nemes családok.

Felnőtt részleg - Ifjúsági részleg - Olvasóterem -  Média terem - Feldolgozó részleg