Ifjúsági részleg

Könyvtáros: Dicső Zoltánné

Segédkönyvtáros:Hubicsákné Vas Melinda 

Mottó "Óh, ne mondjátok, hogy a Könyv ma nem kell, hogy a Könyvnél több az Élet és az Ember; mert a Könyv is Élet, és él, mint az ember - így él: emberben könyv, s a Könyvben az Ember." (részlet Babits Mihály: Ritmus a könyvről című verséből)


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FELHASZNÁLÓK KÖRE: 0-14ÉV (A 8 ÁLTALÁNOS ISKOLA BEFEJEZÉSÉIG)

 

Beiratkozás díja:  16 éves korig ingyenes

 


Szolgáltatásaink:

- tájékoztatás a könyvtár szolgáltatásairól

- beiratkozás, a beiratkozáshoz szükséges személyi igazolvány (vagy útlevél), lakcímkártya, gyermekek esetében diákigazolvány és a szülő (jótálló) aláírása és személyes iratai

- kölcsönzés

- segítségnyújtás a könyv keresésében és a számítógép használatában

- a kint lévő könyvek hosszabbítása (szükség estén)

 

- Kölcsönzés Az ifjúsági részlegben 6 db könyvet kölcsönözhetnek a gyerekek. A kölcsönzési idő négy hét, amit két alkalommal meg lehet hosszabbítani személyesen, telefonon, e-mailben vagy Interneten saját maguk is meghosszabbíthatják, ha előzetesen jelszót váltottak.

- Helyben használat A gyerekek a könyvekben való kereséshez, a feladatok megoldásához a könyvtárosoktól segítséget kapnak, ha igénylik.

- Folyóiratok helyben olvasása és kölcsönzése Részlegünkben az alább felsorolt folyóiratokat olvashatják vagy kölcsönözhetik a gyerekek:

Csodaceruza

Garfield

Szitakötő

Szivárvány

Tücsök

- Internethasználat Minden beiratkozott olvasó ingyen használhatja az Internetet (Naponta 1 órát maximum). 4 darab számítógép szolgálja az internetes elérhetőséget.

- Fénymásolás, nyomtatás Lehetőség van a gyerekeknek is nyomtatásra, fénymásolásra az alább feltüntetett díjtételekkel a Médiateremben. Fénymásolás A/4 30 Ft/oldal fénymásolás A/4 dupla 40 Ft/oldal fénymásolás A/3 50 Ft/oldal fénymásolás A/3 dupla 80 Ft/oldal nyomtatás 30 Ft/oldal  nyomtatás színes 150 Ft

- CD, videokazetta és DVD használata A gyerekek is használhatják az audiovizuális és elektronikus dokumentumokat, amelyek között mesék, kötelező- és ajánlott olvasmányok, természetfilmek, oktatófilmek és művészfilmek is találhatók. Az ifjúsági részlegben beiratkozott olvasók használhatják a zenei részleget is, ahol lehetőség van a zenehallgatás mellett hangos könyvek kölcsönzésére.

Olvasóink egy, a könyvtár által készített olvasójegyet kapnak, amely személyes használatra szól és a könyvtár valamennyi részlegének igénybevételére jogosít. Elvesztése esetén 400,- Ft a pótlás díja.


Felnőtt részleg - Olvasóterem - Médiaterem - Helytörténet - Feldolgozó részleg