Küldetési nyilatkozat

A kisvárdai Városi Könyvtár alapítása, 1952 óta áll a magyar kultúra szolgálatában. Feladata Kisvárda és környékén élő lakosság könyvtári ellátásának biztosítása. Szolgáltatásait kulturált környezetben, személyes emberi kapcsolatokra építve végzi.

A Városi Könyvtár Kisvárda kulturális alapintézménye. Nyilvános könyvtár, szolgáltatásait bármely magyar és külföldi állampolgár igénybe veheti. Így munkájának alapértéke a demokratizmus, a magyar kultúra iránti hivatás tudat, az egyetemes emberi értékek őrzése, védelme és terjesztése.

A Városi Könyvtár feladatának tartja: biztosítani Kisvárda és környékén élők számára a nyilvános könyvtári ellátást; folyamatosan fejleszteni és gondozni könyvtári állományát, figyelemmel kísérni az olvasói igényeket; terjeszteni a magyar kultúra értékeit; felkarolni a helyi kulturális kezdeményezéseket; gyűjteti a Kisvárdára és Felsőszabolcsra vonatkozó helytörténeti dokumentumokat és információkat, azokat az olvasók rendelkezésére bocsátja, illetve a helytörténeti kutatások eredményeit rendszeresen közzé teszi; közhasznú információs szolgáltatást nyújt; biztosítja más könyvtárak állományának, és szolgáltatásainak elérését, ismeretterjesztő tevékenységet folytat

A Városi Könyvtár munkája során fontosnak tartja az emberi értékeket. Ezen belül kiemelten kezeli a hátrányos helyzetben lévőket. A könyvtárhasználókkal fontos a személyes kapcsolat kiépítése, a barátságos hangvétel. A könyvtárnak olyan kulturális alapintézménynek kell lennie, ahol a hagyományos, emberi kapcsolatok megőrződnek, ahol lehetőség nyílik a kötetlen eszmecserére és a szabad információszerzésre.

A Városi Könyvtár, mint a magyar könyvtári hálózat és rendszer tagja közvetíti más könyvtárak szolgáltatásait, biztosítja az információhoz való hozzáférést, melyet folyamatosan korszerűsít.

A kisvárdai Városi Könyvtár olyan intézménnyé kíván válni, hogy Kisvárda polgárai büszkék legyenek szolgáltatásaira. Erre az ötven esztendős tradíció éppúgy kötelez, mint a most elkezdődött új évezred.

A könyvtár a magyar múlt, a jelen és az elkövetkezendő jövendő támasza és hordozója.